XAROB.COM
Rotavdrag        Projekt        om Xarob        kontakt                                                                          
Rotavdrag - tak

Ett tak är mer än bara pannor.

Ditt tak är mer komplicerat än vad man kan tro.  Det är ett komplex system av olika komponenter och infästningar.
Taket skall skydda mot väta, hålla värmen inne och det skall hålla länge. Sen får du inte glömma ansvaret att göra ett säkert tak. Det skall hålla för sotare, antennmontörer och för dig när du skall gå upp och hämta en uppsparkad fotboll. Det finns lagar och förordningar som reglerar utrustningen på taket. 
Tak
Länk: Skatteverkets lista på tjänster som ger/inte ger rätt till ROT-avdrag