Vi samarbetar med

               

Anlita professionella snöröjare!

Nu är vintern här igen. Vackra soliga dagar kommer avlösas av mindre
behagliga dagar med snöstorm och besvärliga väderförhållanden. Iallafall
om man får tro prognosmakarna.

Mycket snö kan vara fantastiskt.. iallafall när man befinner sig i
skidbacken..men..mycket snö kan också ställa till med bekymmer. Stora
mängder snö blir snabbt tungt. Börjar snön sedan smälta kan stora
skador på fastigheter uppstå vilka kan bli kostsamma att laga.

Låt inte snön ställa till med stora problem.

Vi hjälper er med takskottning, snöröjning och borttagning av istappar!

Vi hjälper både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i
Stockholmsområdet. Vi utför våra uppdrag professionellt med certifierad
IRATA för höghöjdsarbeten och vi är självklart försäkrade.

Nedan följer ett utdrag från en intervju med Jens, en av våra snöröjare:

'Förra vintern blev emellanåt kaotisk. Vi kunde få samtal mitt i natten.
En gång från en person vars sovrumstak höll på att rasa in. Blöt snö i
stor mängd kan få förödande konsekvenser. Lyckligtvis hann vi dit i tid
och kunde undanröja risken
'

Vi har arbetat på tak i innerstan på höga höjder.
En 1 meter lång istapp väger omkring 20 kg. Från femte våningen faller den
med en hastighet på 60 km/h och är mycket farlig om den träffar någon på
marken.

Vi som arbetar med att undanröja alla faror måste självklart vara rätt
utrustade. Vi har gått höghöjdskurser och förutom livlina och
säkerhetssele har vi alltid en person på marken som ser till att ingen
förbipasserande får nedfallande snö eller is på sig.

Takras är inte att leka med. Husets konstruktion är ju avgörande men det
finns alltid en gräns för vad våra hus klarar.
Takets material har stor betydelse för snörasrisken. Äldre oxiderad
galvaniserad plåt har exempelvis högre friktion än ny plåt, där snön
glider av lättare. Oglaserade tegeltak, tak av skiffer och papp har
normalt hög friktion med relativt låg rasrisk.
Stora ansamlingar av snö och is kan även leda till att hängrännor och
stuprör rasar.

Är olyckan redan framme? Har du fått skador på tak etc så hjälper vi dig
med det. Vi har professionella plåtslagare och hantverkare.

Xarob erbjuder alltid den bästa kvaliteten oavsett om det gäller
arbetskraft eller arbetsverktyg.
Är du i behov av snöredskap - kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

ROT-avdrag
Rätt till ROT-avdrag för snöskottning har man om följande gäller:
Snöskottning skall utföras i nära anslutning till bostaden. Till det
räknas skottning av tak och altan samt skottning av gårdsplan och uppfart
på egen tomt eller uppfart på annans mark som innehas med servitut eller
liknande.
Det innebär att man kommer att kunna dra av 50% av kostnaden.
Max 50 000 kr i avdrag per person och år. Skattereduktionen gäller dig som
är ägare av ett småhus eller en bostadsrätt. Eftersom avdraget är
individuellt så betyder det att om ni är två ägare, kan ni maximalt få en
skattereduktion på 50 000 kr vardera, alltså tillsammans 100.000:-

Ring Jens Sterner på Xarob för mer information och snabb offert. 070 - 625 10 10
Email: jens@xarob.com