XAROB.COM
Rotavdrag        Projekt        om Xarob        Partners        kontakt            Till salu                            
Grund renovering.

Detta projekt var en nödvändig åtgärd till följd av ett alvarligt problem med husgrunden.
På grund av trasiga avrinnings och dräneringskanaler ( i detta fall trasiga betongrör) har vatten trängt in i källare och orsakat skada. Vattenskador i form av mögel samt puts som har spruckit och börjat släppa.

Det vi har gjort är chaktat, bytt ut vattenavrinning och dränering samt isolerat grunden.


Först har vi grävt 30-40cm under grundplattan                Dränering och avrinningsrör läggs i fall.


Våtskyddande grund i form av kall asfalt. Isoleringsplattor läggs sedan på asfalten och sist markduk som håller isoleringen ren. Sen är det återfyllnad som är kvar.
Xarob projekt: